1
ENGLISH   | 
DUYURU
Uygulama İmar Planı

Ataevler Mahallesi G24d.01b.2d uygulama imar planı pafta sınırları içerisinde yer alan "Eğitim Tesis Alanı" kullanımında kalan 371 ada 1 nolu parselden geçen 34.5 kv Enerji Nakil Hattının bir kısmının yerin altına alınması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.


Arşiv  l 
Yazdır  l 
l Dokümanlar