1
ENGLISH   | 
DUYURU
Uygulama İmar Planı

Sarımeşe Mahallesi G24d.01b.2c-2d-3a-3b-3c-3d-4c uygulama imar planı pafta sınırları içerisinde "Sarımeşe 28 Nolu Bölge" olarak belirlenen alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması doğrultusunda ada kenarlarının düzenlemesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülerek yürürlüğe girmiştir


Arşiv  l 
Yazdır  l 
l Dokümanlar