1
ENGLISH   | 
DUYURU
Uygulama İmar Planı

İlçemiz, Arslanbey ve Şevkatiye Mahallesi, G24d.06b.1a-1b-1c-1d-2a-2d uygulama imar planı pafta sınırları içerisinde "Arslanbey 22 nolu Uygulama Bölge " olarak belirlenen alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması doğrultusunda ada kenarlarının düzenlemesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2020 tarih ve 181 sayılı kararı ile uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.


Arşiv  l 
Yazdır  l 
l Dokümanlar