1
ENGLISH   | 
HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Başlık Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Nasıl Alınır? 
Gereklilikler  
İlgili Hizmet Başlıkları  
Açıklama

Hafta sonu harcı makbuz fotokopisi, hazırlanan belgeler ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurmalıdır. Yapılan başvuru 1 (bir) saat içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Sıhhi Müesseselerden (Şahıs ve Şirketler) İstenilen Belgeler Nelerdir?

Şahıslar İçin;

 • Başvuru formu (Belediyeden verilecek),
 • Yerin tapu fotokopisi,
 • Yapı kullanma izin belgesi,
 • Yer kira ise kira kontratının aslı veya noter onaylı olacak,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • İtfaiye raporu veya (yangın söndürme tüp faturası),
 • Deşarj izini,
 • Emisyon izini,
 • Ustalık belgesi,
 • İşyeri sağlık raporu,
 • Ecza dolabı,
 • Esnaf ve sanatkâr ise sicil tasdiknamesi ile kayıt belgesi,
 • Portör muayeneleri raporu (bulaşıcı hastalıkları yoktur raporu),
 • İki adet plastik dosya,
 • Emlak borcu,
 • Beş adet resim,
 • İmar durumu,

 Şirketler İçin;

 • Başvuru formu,
 • Yerin tabu fotokopisi,
 • Yapı kullanma izin belgesi,
 • Yer kira ise kira kontratının aslı ve ya noter onaylı sözleşme,
 • Şirket kuruluş sözleşmesi (noter onaylı olacak),
 • İmza sirküleri (noter onaylı olacak),
 • Sorumlu müdür sözleşmesi noter onaylı,
 • Ticari sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı,
 • Vergi levhası,
 • Oda sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi (Sanayi veya ticaret),
 • İki adet plastik dosya,
 • İtfaiye raporu,
 • Deşarj izini,
 • Emisyon izini (İI Çevre ve Orman Müdürlüğünden),
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi,

Çed yönetmeliğinde olan tesisler için,
Çed olumlu belgesi veya çed gerekli değildir belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacak),

 • Emlak borcu,
 
Yazdır  l