1
ENGLISH   | 
HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Başlık İnşaata Başlama ve Bitirme Süresi Ne Kadar Olmalıdır? 
Gereklilikler  
İlgili Hizmet Başlıkları  
Açıklama

3194 Sayılı İmar Kanunu 29. Maddesi:
Ruhsat Müddeti:

  • Yapıya başlama süresi ruhsat tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Bu süre zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple, başlama süresiyle birlikte 5 (Beş) yıl içinde bitirilmediği takdirde, verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir.
 
Yazdır  l