1
ENGLISH   | 
HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Başlık İşgaliye Harcı Nedir Nasıl Ödeyebilirim? 
Gereklilikler  
İlgili Hizmet Başlıkları  
Açıklama

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin, satış yapmak veya sair maksatla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici işgal edilmesi, işgal harcına tabidir;

  • Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal veya hayvan satıcıları tarafından işgali,
  • Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının her hangi bir maksat için işgali,
  • Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından iş hali işgal harcına tabidir. Belediye yetkililerince yapılan ölçüm sonunda bulunacak işgal harcı yine, belediye yetkililerince anında tahsil edilir.
 
Yazdır  l