1
ENGLISH   | 
HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Başlık Yapı Denetim Evrakları Nelerdir? 
Gereklilikler  
İlgili Hizmet Başlıkları  
Açıklama

Yapı Denetim Evrakları

 • YİBF belgesi,
 • Yapı denetim taahhütname,
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi (Yapı sahibi ve yapı denetimce İmzalı),
 • İşyeri teslim tutanağı örneği,
 • Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi (Noter Tasdikli),
 • Denetçi belgeleri,
 • Yapı denetçisi ile yardımcı kontrol elemanlarının ikametgâh belgeleri,
 • Yapı denetim şirket yetkilisi T.C. kimlik fotokopisi,
 • Banka dekontu.

Şantiye Şefi Evrakları

 • Şantiye şefliği hizmet sözleşmesi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Kocaeli'nde oturduğuna dair ikametgâh İlmühaberi,
 • Ruhsat harcı,
 • Konutlarda 12 bağımsız bölüm işyerlerinde 1500 m2'yi aşan yapılarda sığınak raporu,
 • Toplu konut ve işyeri olan yapılarda,
 • İtfaiye raporu (Yangın söndürme tüp faturası),
 • Otopark hesabı,
 • Ağaç hesabı,

Müteahhit Evrakları

 • Yapı sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme (Yapı sahibi ve müteahhit tarafından imzalı),
 • Müteahhit faaliyet belgesi (Bulunduğu yıla ait),
 • Müteahhit vergi levhası,
 • İmza sirküleri,
 • Müteahhitlik taahhütnamesi,
 • Ticari sicil gazetesi,

Hazırlanan belgeler ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmalıdır. Yapılan başvuru 15 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 
Yazdır  l