1
ENGLISH   | 
HİZMET REHBERİ
Hizmet Rehberi
Başlık Yapı Ruhsatı Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir? 
Gereklilikler  
İlgili Hizmet Başlıkları  
Açıklama

Yapı Ruhsatı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

  • İskan Müracat Formu (Kalem Şefliğinde Temin Edilecektir.),
  • Binaya ait tüm cephelerinden çekilmiş fotoğrafı,
  • Sivil Savunma Müdürlüğü Onayı (Sığınak Varsa),
  • İtfaiye Onayı (İş Yeri , Toplu Konut İçin),
  • Sınır Tashihi işlemleri varsa yapılması,
  • Yapı denetime tabi binalarda iş bitirme belgesi, diğer binalarda TUS uygunluk raporu,
  • Temel ve temel üstü diğer vizelerin tamamlanması,
  • SSK İlişik Kesme Belgesi (2 Nolu Harç),
  • İskan Harcı,
  • Mimari Proje,

Hazırlanan Belgeler İle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne Başvurulmalıdır. Yapılan Başvuru 15 (Onbeş) Gün İçerisinde Sonuçlandırılacaktır.

 
Yazdır  l