1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
Ali ÖZBAYRAKLI
Müdür
Zabıta Müdürü
 
İletişim Bilgileri
0262 316 6860
3301-3302-3304-3305-3306-3307
zabita@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak No:26 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
Zabıta Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği
İdari Yaptırım Yönetmeliği
 

Kartepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, 31/05/2009 tarihli 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince, Kartepe Belediye Meclisinin 02/07/2009 tarih ve 113 sayılı kararıyla kurulmuştur. Büro Hizmetleri, İşyeri Denetim Amirliği, Pazar Denetim Amirliği, Trafik Ulaştırma ve Genel Zabıta alt birimlerden oluşur.

Görevleri
Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır:

Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,

Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi,

Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi,

Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar,

İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları,

Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi,

Gayrisıhhi müesseseler dışındaki müesseselerin denetlenmesi,

Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi,

Seyyar satıcılarla mücadele,

Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri,

Dilencilerle mücadele,

Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak,

Kaçak et denetimleri,

Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi,

İmar kanunun yüklediği sorumluluklar,

Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü,

Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması.