1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
Kerim KANDAZ
Bilgi İşlem Müdürü
 
İletişim Bilgileri
02623166835
kerim@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak No:26 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 

 

Başlıca görevlerimiz;

* İç ve dış tehditlere karşı felaket senaryoları oluşturup gerekli önlemleri almak,

* Veri güvenliğini sağlamak üzere her gün veri yedeklerini alıp farklı adreslerde muhafaza etmmek,

* Belediye Başkanlığında mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,

* Ana Bilgisayar Sistemi, yan üniteleri ve network cihazları, Bilgisayar (PC), yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,

* Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,

* İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,

* Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak,

* İnternet ve web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,

* Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

* Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak,

* Belediye uygulama programları ile ilgili Eğitim vermek veya verdirtmek,

* Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,

* Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

* Tüm Müdürlüklerin Bilgisayar malzemesi ve sarf ürünlerinin ihtiyaçlarını temin etmek, stok kontrolünü yapmak,

* Sistemin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

* Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak,

* Kent Bilgi Sisteminden Entegre edilen Kent Rehberi Uygulamasını yapılandırmak ve sürekliliğini sağlayarak faal halde bulundurmak,

* Müdürlüğün yıllık bütçesini ve kadrosunu hazırlamak,

* Belediyenin Hizmet ve İşlemlerinin genel belediye mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle, hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlamak,

* Belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlatmak,

* Kurum içi ve dışı iletişimi sağlamak amacıyla çalışan personele e-posta hesabı yapılandırmak,

* E-Belediyecilik faaliyetlerini işleme koyup, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak.