1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
Kerim KANDAZ
Bilgi İşlem Müdürü
 
İletişim Bilgileri
02623166835
kerim@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak No:26 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 

 

Başlıca görevlerimiz;

* Kartepe Belediyesinin E- Devlet projelerindeki bilgi toplumu strateji ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

* Kartepe Belediyesinde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

* Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak.

* İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.

* Belediye Hizmet Binası ve bağlı Ek Hizmet Binalarında dahili ve harici iletişimde kullanılan telefon santralleri kurulum, kablolama, bakım, onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, yazılım sistemlerini oluşturmak ve sistemlerin kesintisiz devamlılığını sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.

* Belediye Intemet web sitesi kurulumunu yaparak haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde İnternet ortamına taşımak vatandaşa dönük hizmetleri İnternet üzerinden sunmak.

* Belediyenin iç ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının bütün bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu meyanda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak.

* Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.

* Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek.

* Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.

* Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.

* Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.

* Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.

* Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. Mevcut verilerin yedeklemesini düzenli şekilde yapmak.

* Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak. Bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

Belediyede mevcut olup Bilgi İşlem Müdürlüğü kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak veya yaptırmak.