1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
İlknur ŞAKAR
Emlak İstimlak Müdürü
 
İletişim Bilgileri
0262 316 6920
1401-1402-1403
e.istimlak@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak No:26 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
Emlak İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 

Müdürlüğümüz 393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Görevleri
5 Yıllık İmar programı, Belediyemiz stratejik planı ve gerekli hallerde ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin 2942 sayılı kanuna göre kamulaştırmasını yapmak,

Gayrimenkullerin kiraya verilme işlemlerini Belediye Kanunu ve 2886 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,


Belediyemizin ihtiyacı olan gayrimenkulleri 4734 sayılı kanuna göre kiralamak,

Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu ve kuruluşlarına ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak,

Belediyeye ait olan mevcut taşınmazları yönetmek. Taşınmazlarla ilgili süreli veya süresiz bağış, trampa tahsis, kiralama, geçici işgal irtifa hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap-işlet devret veya yap-işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek, bu taşınmazlarla ilgili süresiz olarak değiştirme, satın alma, önalım kamulaştırma ve diğer işlemleri yürütmek,

Belediyenin ihtiyacı olan özel mülkiyetteki taşınmazların, direkt satın alınmasına yönelik işlemleri yapmak,

Tasarruf hakları belediyeye geçen taşınmazların devir-teslim işlemlerini yapmak,

Kamulaştırılması uygun görülen imar planı bulunmayan alanlarda olan taşınmazların, kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin ve imar planı bulunan alanlarda, kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak,

Kamulaştırma sonucu belediye adına Tapu Sicil Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak,

Tapu Sicil Müdürlüğünde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak,

Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, defterlere işletmek,

Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi,

Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak.,