1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
Ferda ÖZPARLAK ŞAHİN
Plan ve Proje Müdürü
 
İletişim Bilgileri
0 262 316 6822
2501-2502-2503
plan@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak No:26 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
Plan ve Proje Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği
 

Müdürlüğümüz 03.05.2011 tarih ve 41 nolu Belediye Meclisi karar ile kurulmuştur. Çağdaş kentlerde, standardı yüksek bir yaşam sürmek her kentlinin hakkıdır. Plansız ve sağlıksız yerleşme nedeniyle hizmetlerin güçlükle götürülebildiği, kentsel donatıların yetersiz kaldığı/olmadığı yerleşim birimlerinde kentsel çözümleri halkla birlikte üretip, uygulamak ve herhangi bir işlevi ve niteliği olmayan alanların kente kazandırılması müdürlüğümüzün önemli görevleri arasındadır. Bu nedenle doğal hayatın sürdürülebilirliği ilkesi ile kurgulanan planlama çalışmalarının yanı sıra en önemli hedeflerimizden biri halkın, deprem kuşağı üzerinde bulunan ilçemizde depreme dayanıklı konutlarda, planlı ve yaşanabilir mekânlarda yaşaması ve diğer doğal afetlere karşı tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.

Görevleri
İmar Kanunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve diğer Yasa, Yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda ilçe sınırları dâhilindeki bölgenin imar planlarının üst ölçekli planlara uygun olarak yapmak veya yaptırmak,

İhtiyaca cevap vermeyen mevcut imar planlarının revizyonunun ve tadilatını yapmak veya yaptırmak

Yeni yerleşmelerin, dönüşümlerin, kentsel yapılanmanın her ölçekte sağlanması, ilçe dahilinde belirlenen kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen konut kısımlarının sağlıklaştırılmasını veya yenilenmesine yönelik plan çalışmaları yapmak, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatıları oluşturmak; sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek

İlçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimi çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmak; kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projelerinin yapımı veya yaptırılması, cephe ıslah çalışmalarının yapımı veya yaptırılması; kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kartepe Belediyesi'nin yatırımlarını, plan altlıklarını, yatırım projelerini, ve bu projelerin ihale dosyalarını oluşturarak yatırım projelerinin yap-işlet dahil Belediye adına her türlü kontrollük işlemlerini yapmak, yaptırmak,

Her türlü kentsel tasarım, analitik etütlerini, analiz çalışmalarını, gerektiğinde fizibilite raporlarını yapmak, yaptırmak,

Kartepe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri hazırlamak, hazırlatmak,

Madde (c)'de tanımlanan işlerin uygulama projelerinin bitirilmesinin ardından yaklaşık maliyet hesaplarını,malzeme seçimi,tefriş çalışmaları,,fizibilite çalışmaları yapmak ve ilgili yatırımcı müdürlüğe sunmak,

Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje hazırlamak,

Proje ve planlama çalışmaları sırasında mekân organizasyonunun etkili olarak değerlendirilmesi için gerekli raporları hazırlamak ve ilgili birimlere sunmak,