1
ENGLISH   | 
KURUMSAL YAPI
   
Atilla KARAGÖZ
Muhtarlık İşleri Müdürü
 
İletişim Bilgileri
0262 316 6826-6866
2101-2102-2103-2104
i.kaynaklari@kartepe.bel.tr
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Taş Sokak No:26 KARTEPE / KOCAELİ
Bağlı Yönetmelikler
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğ
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Performans Değerlendirme Yönetmeliği
 

Müdürlüğümüz 02.09.2009 tarih ve 159 nolu Belediye Meclisi karar ile kurulmuştur. Bu yönetmelik yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Kartepe Belediyesinde çalışan işçi ve memurların özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Kartepe Belediyesinde çalışmış ve çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülmesi sırasındaki görev, çalışma, usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ile bunların denetimini kapsar.

Görevleri
  
Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.    Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi  terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tesbiti.
İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması,sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve  emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmada bulunulması.
Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5'li yılların Şubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk işe giriş)  düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi.
Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması.
Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.         
Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması ve özlük haklarının belirlenmesi hususunda Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütülmesi.
İl dışı kurumlarda görev yapan  iznini Kocaeli'de geçirmekte iken rahatsızlanan memur ve memur yakınlarına muayene sevk kağıdı işlemlerinin yapılması.
Açıktan Atanma, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması.
İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerini yapmak.
Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirmek.
Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylatmak.
Toplu İş Sözleşmesi taslağını ve tutanaklarını hazırlamak.
İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlemek.
Staj yapmak için müdürlüğe müracaat eden lise ve yüksekokul öğrencilerinin staj dilekçelerini kabul ederek, staja başlayacak öğrencilerin görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek.
Belediyemizin web sitesinde Personel ve Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri ve görevleri ile ilgili periyodik aralıklarla güncellemede bulunmak.
İlgili Bakanlık ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından takibi yapılan Hizmet içi Eğitim programlarını diğer eğitimleri Belediye Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğine göre organize etmek.